خطرات بارگیری نادرست خودروهای حمل بار

وسایل نقلیه حمل بار اگر کنترل خود را از دست بدهند ، می توانند خسارات زیادی به مردم و دارایی وارد کنند. قوانینی برای محافظت نه تنها از افراد دیگر بلکه از جاده ها و بزرگراه هایی که کامیون های تجاری بر روی آنها رانندگی می کنند طراحی شده است. این مقررات تعیین کننده حداکثر وزن در وسایل نقلیه تجاری و حمل بار چقدر باشد. با این حال ، اضافه بار و بارگذاری نادرست اتفاق می افتد.

خطرات بارگیری نادرست خودروهای حمل بار

کامیون های حمل بار با قوانین و مقررات زیادی هماهنگ می می شوند ، بیشتر به این دلیل که رانندگی با آنها کاملاً دشوار هستند و از 4 تن تاحدود 35  تن  وزن دارند. اگر کنترل خود را از دست بدهند ، می توانند خسارات زیادی به مردم و دارایی وارد کنند. این قوانین برای محافظت نه تنها از افراد دیگر بلکه از جاده ها و بزرگراه هایی که کامیون های تجاری بر روی آنها رانندگی می کنند طراحی شده است. این مقررات تعیین کننده حداکثر وزن در وسایل نقلیه تجاری  و حمل بار چقدر باشد. با این حال ، اضافه بار و بارگذاری نادرست اتفاق می افتد.

کامیون های تجاری هرگز نباید بیش از 35 تن(حدود 80 هزا پوند) بدون مجوز ویژه وزن داشته باشند و هر کامیون ظرفیت حمل و نقل ایمن خود را دارد. یک کامیون نیمه کوچکتر ممکن است نتواند آنچه را که کامیون بزرگتر انجام می دهد حمل کند. ظرفیت یک وسیله نقلیه با سیستم ترمز ، لاستیک ، محورها ، رانندگی ، فریم و موتور آن تعیین می شود. همچنین هر کامیون باید یک برچسب داشته باشد که ظرفیت بار خود را توضیح دهد. هنگامی که افراد بار کامیون را بیش از حد اضافه می کنند ، وزن بیش از حد می تواند باعث سایش خودرو شود و باعث خرابی یا خرابی های خطرناک دیگری شود.

وزن بیش از حد نیز می تواند کار با کامیون را دشوار کند. به عنوان مثال ، هنگام حرکت به سمت سرازیری ، وزن بیش از حد به راحتی می تواند باعث شود راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست بدهد ، کامیون های خارج از کنترل به راحتی می توانند به سایر خودروها  و افراد ضربه بزنند و وزن بیش از حد در پشت این ضربه می تواند نیرویی را که به آن آسیب می رساند ، افزایش دهد.

به همین ترتیب ، اگر وسیله نقلیه اضافه وزن نداشته باشد اما به طور نامناسب بارگیری شود ، می تواند به همان اندازه خطرناک باشد. محموله را باید به صورت متعادل روی کامیون قرار دهید. به عنوان مثال قرار دادن بیش از حد وزن در یک طرف وسیله نقلیه ، می تواند باعث چپ شدن کامیون گردد. یک خدمه بارگیری باید زمان و مراقبت لازم را انجام دهد تا بار به گونه ای تعادل برقرار شود که ایمنی وسیله نقلیه را برای طول سفر حفظ کند.

همچنین باید کلیه محموله ها به درستی قرار داده شوند. نگه داشتن نداشتن درست محموله باعث میشود در پیچ ها و چرخش ها محموله ها به حرکت درآیند و به گوشه و کنار پرت شوند. در صورت باز بودن بار کامیون ، محموله های نا امن نیز می توانند به راحتی از کامیون به سمت جاده یا سایر وسایل نقلیه پرواز کنند. یا اینکه ممکن است قسمت بار بسته باشد و بعد از رسیدن به مقصد در هنگام باز کردن قسمت بار به اپراتور و کارگرها  آسیب برساند.
اگر کسی که بر اثر بارگیری نادرست و اضافه بار بیش از حد آسیب دیده مییتواند ادعای خسارت و از کار افتادگی کند ومسئولیت  این سهل انگاری را باید برعهده گرفت.