نمایشگاه مشهد(هفته پژوهش)

بیترو در نمایشگاه بین الملی مشهد

نمایشگاه مشهد(هفته پژوهش)

بیترو به مناسبت هفته پژوهش  در نمایشگاه بین الملی حضور یافت

.هموطنان عزیز می توانند از غرفه بیترو واقع در بخش مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی دیدن فرمایند

حضور شما باعث حمایت و دلگرمی ما خواهد بود،امید است که بتوانیم با  گامهای محکم تر رو به جلو حرکت نماییم