سرویس اقتصادی به زودی راه اندازی می گردد

بزودی سرویس اقتصادی بیترو راه اندازی می گردد

سرویس اقتصادی به زودی راه اندازی می گردد

بیترو به مناسبت هفته پژوهش  در نمایشگاه بین الملی حضور یافت

.هموطنان عزیز می توانند از غرفه بیترو واقع در بخش مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی دیدن فرمایند

حضور شما باعث حمایت و دلگرمی ما خواهد بود،امید است که بتوانیم با  گامهای محکم تر رو به جلو حرکت نماییم