نمایشگاه بین المللی تهران

بیترو به مناسبت هفته پژوهش در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار شرکت کرد

نمایشگاه بین المللی تهران

.به مناسبت هفته پژو.هش در 26 آذرماه ،بیترو در نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت 

در نمایشگاه ضمن ارائه سامانه آنلاین حمل و نقل بار و نحوه عملکرد اپلیکیشن به بازدید کنندگان بازخورد خوبی از طرف مسئولان و بازدید کنندگان دریافت کردیم که باعث دلگرمی ما گردید

در این نمایشگاه جناب آقای دکتر تهرانچی ریاست عالیه دانشگاه در غرفه حضور پیدا کرده و توضیحات توسط کارشناسان به ایشان ارائه گردید