هفته نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی مدیریت و همکاران بیترو در فرماندهی پلیس فتا خراسان رضوی حضور یافتند.

هفته نیروی انتظامی

مدیریت و همکاران بیترو با حضور در فرماندهی پلیس فتا خراسان رضوی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به جناب سرهنگ قرآیی و همکاران ایشان از زحمات آنها تشکر نمودند .

همچنین جانشین محترم پلیس فتا خراسان رضوی از خدمات صورت گرفته  توسط بیترو در مراسم نمایشگاه الکامپ که درسال 98 برگزار گردیده قدردانی نموده اند.

گروه بیترو ضمن تبریک مجدد هفته نیروی انتظامی به نیروهای خدوم انتظامی بخصوص پرسنل پلیس فتا از زحمات آنها تشکر می نماید